Danh mục: Đầu Ghi Hình NVR Hikvision

Đầu Ghi Hình NVR Hikvision

 • Đầu ghi hình 4K 16 kênh. – DS-8616NI-K8
  • Đầu ghi hình 4K 16 kênh. – DS-8616NI-K8
  • Đầu ghi hình 4K 16 kênh. – DS-8616NI-K8

  • Giá LH: 0869 525 552
  • Đầu ghi hình 4K 16 kênh. ■ Chuẩn nén H.265, H265+, H.264, H264+. ■ Độ phân giải ghi cao lên tới 8 Mp. ■ Băng thông vào/ra tối đa: 160Mbps/160Mbps . ■ Hỗ trợ 2 cổng HDMI, 2 cổng VGA, Độ phân giải HDMI 1 xuất ra tối đa 4K, VGA1 tối đa 2K; HDMI2/VGA2: FullHD. ■ Hỗ trợ 1…
  • Mua hàng
 • Đầu ghi hình 4K 32 kênh. – DS-8632NI-K8
  • Đầu ghi hình 4K 32 kênh. – DS-8632NI-K8
  • Đầu ghi hình 4K 32 kênh. – DS-8632NI-K8

  • Giá LH: 0869 525 552
  • Đầu ghi hình 4K 32 kênh. ■ Chuẩn nén H.265, H265+, H.264, H264+. ■ Độ phân giải ghi cao lên tới 8 Mp. ■ Băng thông vào/ra tối đa: 256Mbps/160Mbps . ■ Hỗ trợ 2 cổng HDMI, 2 cổng VGA, Độ phân giải HDMI1 xuất ra tối đa 4K, VGA1 tối đa 2K; HDMI2/VGA2: FullHD. ■ Hỗ trợ 1 cổng…
  • Mua hàng
 • Đầu ghi hình camera IP 16/32 kênh – DS-7716NI-K4
 • Đầu ghi hình camera IP 16/32 kênh – DS-7732NI-K4
 • Đầu ghi hình camera IP 16/32 kênh – DS-7732NI-K4/16P
 • Đầu ghi hình camera IP 4/8 kênh – DS-7104NI-Q1
  • Đầu ghi hình camera IP 4/8 kênh – DS-7104NI-Q1
  • Đầu ghi hình camera IP 4/8 kênh – DS-7104NI-Q1

  • Giá LH: 0869 525 552
  • Đầu ghi hình camera IP 4/8 kênh ■ Chuẩn nén video H.265+/H.265/H.264+/H.264 ■ Độ phân giải ghi hình tối đa 4MP. ■ Băng thông đầu vào 40Mbps(7104NI-Q1); 60Mbps (7108NI-Q1), băng thông đầu ra 60Mbps ■ Cổng ra HDMI và VGA với độ phân giải 1920X1080P. ■ Hỗ trợ 1 cổng mạng 10/100Mbs,2 cổng USB 2.0 ■ Hỗ trợ ổ cứng…
  • Mua hàng
 • Đầu ghi hình camera IP 4/8 kênh – DS-7104NI-Q1/4P
  • Đầu ghi hình camera IP 4/8 kênh – DS-7104NI-Q1/4P
  • Đầu ghi hình camera IP 4/8 kênh – DS-7104NI-Q1/4P

  • Giá LH: 0869 525 552
  • Đầu ghi hình camera IP 4/8 kênh ■ Chuẩn nén video H.265+/H.265/H.264+/H.264 ■ Độ phân giải ghi hình tối đa 4MP. ■ Băng thông đầu vào 40Mbps(7104NI-Q1); 60Mbps (7108NI-Q1), băng thông đầu ra 60Mbps ■ Cổng ra HDMI và VGA với độ phân giải 1920X1080P. ■ Hỗ trợ 1 cổng mạng 10/100Mbs,2 cổng USB 2.0 ■ Hỗ trợ ổ cứng…
  • Mua hàng
 • Đầu ghi hình camera IP 4/8 kênh – DS-7104NI-Q1/4P/M
  • Đầu ghi hình camera IP 4/8 kênh – DS-7104NI-Q1/4P/M
  • Đầu ghi hình camera IP 4/8 kênh – DS-7104NI-Q1/4P/M

  • Giá LH: 0869 525 552
  • Đầu ghi hình camera IP 4/8 kênh ■ Chuẩn nén video H.265+/H.265/H.264+/H.264 ■ Độ phân giải ghi hình tối đa 4MP ■ Băng thông đầu vào 40Mbps(7104NI-Q1/M); 60Mbps (7108NI-Q1/M), băng thông đầu ra 60Mbps. ■ Cổng ra HDMI và VGA với độ phân giải tối đa 1920X1080P. ■ Hỗ trợ 1 cổng mạng 10/100Mbps , 2 cổng USB 2.0 ■…
  • Mua hàng
 • Đầu ghi hình camera IP 4/8 kênh – DS-7104NI-Q1/M
  • Đầu ghi hình camera IP 4/8 kênh – DS-7104NI-Q1/M
  • Đầu ghi hình camera IP 4/8 kênh – DS-7104NI-Q1/M

  • Giá LH: 0869 525 552
  • Đầu ghi hình camera IP 4/8 kênh ■ Chuẩn nén video H.265+/H.265/H.264+/H.264 ■ Độ phân giải ghi hình tối đa 4MP ■ Băng thông đầu vào 40Mbps(7104NI-Q1/M); 60Mbps (7108NI-Q1/M), băng thông đầu ra 60Mbps. ■ Cổng ra HDMI và VGA với độ phân giải tối đa 1920X1080P. ■ Hỗ trợ 1 cổng mạng 10/100Mbps , 2 cổng USB 2.0 ■…
  • Mua hàng
 • Đầu ghi hình camera IP 4/8 kênh – DS-7108NI-Q1
  • Đầu ghi hình camera IP 4/8 kênh – DS-7108NI-Q1
  • Đầu ghi hình camera IP 4/8 kênh – DS-7108NI-Q1

  • Giá LH: 0869 525 552
  • Đầu ghi hình camera IP 4/8 kênh ■ Chuẩn nén video H.265+/H.265/H.264+/H.264 ■ Độ phân giải ghi hình tối đa 4MP. ■ Băng thông đầu vào 40Mbps(7104NI-Q1); 60Mbps (7108NI-Q1), băng thông đầu ra 60Mbps ■ Cổng ra HDMI và VGA với độ phân giải 1920X1080P. ■ Hỗ trợ 1 cổng mạng 10/100Mbs,2 cổng USB 2.0 ■ Hỗ trợ ổ cứng…
  • Mua hàng
 • Đầu ghi hình camera IP 4/8 kênh – DS-7108NI-Q1/8P
  • Đầu ghi hình camera IP 4/8 kênh – DS-7108NI-Q1/8P
  • Đầu ghi hình camera IP 4/8 kênh – DS-7108NI-Q1/8P

  • Giá LH: 0869 525 552
  • Đầu ghi hình camera IP 4/8 kênh ■ Chuẩn nén video H.265+/H.265/H.264+/H.264 ■ Độ phân giải ghi hình tối đa 4MP. ■ Băng thông đầu vào 40Mbps(7104NI-Q1); 60Mbps (7108NI-Q1), băng thông đầu ra 60Mbps ■ Cổng ra HDMI và VGA với độ phân giải 1920X1080P. ■ Hỗ trợ 1 cổng mạng 10/100Mbs,2 cổng USB 2.0 ■ Hỗ trợ ổ cứng…
  • Mua hàng
 • Đầu ghi hình camera IP 4/8 kênh – DS-7108NI-Q1/8P/M
  • Đầu ghi hình camera IP 4/8 kênh – DS-7108NI-Q1/8P/M
  • Đầu ghi hình camera IP 4/8 kênh – DS-7108NI-Q1/8P/M

  • Giá LH: 0869 525 552
  • Đầu ghi hình camera IP 4/8 kênh ■ Chuẩn nén video H.265+/H.265/H.264+/H.264 ■ Độ phân giải ghi hình tối đa 4MP ■ Băng thông đầu vào 40Mbps(7104NI-Q1/M); 60Mbps (7108NI-Q1/M), băng thông đầu ra 60Mbps. ■ Cổng ra HDMI và VGA với độ phân giải tối đa 1920X1080P. ■ Hỗ trợ 1 cổng mạng 10/100Mbps , 2 cổng USB 2.0 ■…
  • Mua hàng

Sản phẩm công ty ITSUPRO