Nguồn 12V (1.3A, 2A ) –

Giá LH: 0869 525 552

• Nguồn 12V (1.3A, 2A ) cho đầu ghi 4 kênh vỏ sắt analoge TVI, Hybrid và IP

Mô tả

• Nguồn 12V (1.3A, 2A ) cho đầu ghi 4 kênh vỏ sắt analoge TVI, Hybrid và IP