Nguồn 12V (3.33A, 5A ) -

• Nguồn 12V (3.33A, 5A ) cho đầu ghi 8/16/24/32 cho đầu ghi TVI, Hybrid và IP

Giá LH: 0869 525 552

Mô tả

• Nguồn 12V (3.33A, 5A ) cho đầu ghi 8/16/24/32 cho đầu ghi TVI, Hybrid và IP