• Đầu ghi hình camera IP 4/8 kênh – DS-7108NI-Q1/8P/M
  • Đầu ghi hình camera IP 4/8 kênh – DS-7108NI-Q1/8P/M
  • Đầu ghi hình camera IP 4/8 kênh – DS-7108NI-Q1/8P/M

  • Giá LH: 0869 525 552
  • Đầu ghi hình camera IP 4/8 kênh ■ Chuẩn nén video H.265+/H.265/H.264+/H.264 ■ Độ phân giải ghi hình tối đa 4MP ■ Băng thông đầu vào 40Mbps(7104NI-Q1/M); 60Mbps (7108NI-Q1/M), băng thông đầu ra 60Mbps. ■ Cổng ra HDMI và VGA với độ phân giải tối đa 1920X1080P. ■ Hỗ trợ 1 cổng mạng 10/100Mbps , 2 cổng USB 2.0 ■…
  • Mua hàng
 • Đầu ghi hình camera IP 4/8 kênh – DS-7108NI-Q1/M
  • Đầu ghi hình camera IP 4/8 kênh – DS-7108NI-Q1/M
  • Đầu ghi hình camera IP 4/8 kênh – DS-7108NI-Q1/M

  • Giá LH: 0869 525 552
  • Đầu ghi hình camera IP 4/8 kênh ■ Chuẩn nén video H.265+/H.265/H.264+/H.264 ■ Độ phân giải ghi hình tối đa 4MP ■ Băng thông đầu vào 40Mbps(7104NI-Q1/M); 60Mbps (7108NI-Q1/M), băng thông đầu ra 60Mbps. ■ Cổng ra HDMI và VGA với độ phân giải tối đa 1920X1080P. ■ Hỗ trợ 1 cổng mạng 10/100Mbps , 2 cổng USB 2.0 ■…
  • Mua hàng
 • Đầu ghi hình camera IP 4/8 kênh – DS-7104NI-Q1/4P/M
  • Đầu ghi hình camera IP 4/8 kênh – DS-7104NI-Q1/4P/M
  • Đầu ghi hình camera IP 4/8 kênh – DS-7104NI-Q1/4P/M

  • Giá LH: 0869 525 552
  • Đầu ghi hình camera IP 4/8 kênh ■ Chuẩn nén video H.265+/H.265/H.264+/H.264 ■ Độ phân giải ghi hình tối đa 4MP ■ Băng thông đầu vào 40Mbps(7104NI-Q1/M); 60Mbps (7108NI-Q1/M), băng thông đầu ra 60Mbps. ■ Cổng ra HDMI và VGA với độ phân giải tối đa 1920X1080P. ■ Hỗ trợ 1 cổng mạng 10/100Mbps , 2 cổng USB 2.0 ■…
  • Mua hàng
 • Đầu ghi hình camera IP 4/8 kênh – DS-7104NI-Q1/M
  • Đầu ghi hình camera IP 4/8 kênh – DS-7104NI-Q1/M
  • Đầu ghi hình camera IP 4/8 kênh – DS-7104NI-Q1/M

  • Giá LH: 0869 525 552
  • Đầu ghi hình camera IP 4/8 kênh ■ Chuẩn nén video H.265+/H.265/H.264+/H.264 ■ Độ phân giải ghi hình tối đa 4MP ■ Băng thông đầu vào 40Mbps(7104NI-Q1/M); 60Mbps (7108NI-Q1/M), băng thông đầu ra 60Mbps. ■ Cổng ra HDMI và VGA với độ phân giải tối đa 1920X1080P. ■ Hỗ trợ 1 cổng mạng 10/100Mbps , 2 cổng USB 2.0 ■…
  • Mua hàng
 • Đầu ghi hình camera IP 4/8 kênh – DS-7108NI-Q1/8P
  • Đầu ghi hình camera IP 4/8 kênh – DS-7108NI-Q1/8P
  • Đầu ghi hình camera IP 4/8 kênh – DS-7108NI-Q1/8P

  • Giá LH: 0869 525 552
  • Đầu ghi hình camera IP 4/8 kênh ■ Chuẩn nén video H.265+/H.265/H.264+/H.264 ■ Độ phân giải ghi hình tối đa 4MP. ■ Băng thông đầu vào 40Mbps(7104NI-Q1); 60Mbps (7108NI-Q1), băng thông đầu ra 60Mbps ■ Cổng ra HDMI và VGA với độ phân giải 1920X1080P. ■ Hỗ trợ 1 cổng mạng 10/100Mbs,2 cổng USB 2.0 ■ Hỗ trợ ổ cứng…
  • Mua hàng
 • Đầu ghi hình camera IP 4/8 kênh – DS-7108NI-Q1
  • Đầu ghi hình camera IP 4/8 kênh – DS-7108NI-Q1
  • Đầu ghi hình camera IP 4/8 kênh – DS-7108NI-Q1

  • Giá LH: 0869 525 552
  • Đầu ghi hình camera IP 4/8 kênh ■ Chuẩn nén video H.265+/H.265/H.264+/H.264 ■ Độ phân giải ghi hình tối đa 4MP. ■ Băng thông đầu vào 40Mbps(7104NI-Q1); 60Mbps (7108NI-Q1), băng thông đầu ra 60Mbps ■ Cổng ra HDMI và VGA với độ phân giải 1920X1080P. ■ Hỗ trợ 1 cổng mạng 10/100Mbs,2 cổng USB 2.0 ■ Hỗ trợ ổ cứng…
  • Mua hàng
 • Đầu ghi hình camera IP 4/8 kênh – DS-7104NI-Q1/4P
  • Đầu ghi hình camera IP 4/8 kênh – DS-7104NI-Q1/4P
  • Đầu ghi hình camera IP 4/8 kênh – DS-7104NI-Q1/4P

  • Giá LH: 0869 525 552
  • Đầu ghi hình camera IP 4/8 kênh ■ Chuẩn nén video H.265+/H.265/H.264+/H.264 ■ Độ phân giải ghi hình tối đa 4MP. ■ Băng thông đầu vào 40Mbps(7104NI-Q1); 60Mbps (7108NI-Q1), băng thông đầu ra 60Mbps ■ Cổng ra HDMI và VGA với độ phân giải 1920X1080P. ■ Hỗ trợ 1 cổng mạng 10/100Mbs,2 cổng USB 2.0 ■ Hỗ trợ ổ cứng…
  • Mua hàng
 • Đầu ghi hình camera IP 4/8 kênh – DS-7104NI-Q1
  • Đầu ghi hình camera IP 4/8 kênh – DS-7104NI-Q1
  • Đầu ghi hình camera IP 4/8 kênh – DS-7104NI-Q1

  • Giá LH: 0869 525 552
  • Đầu ghi hình camera IP 4/8 kênh ■ Chuẩn nén video H.265+/H.265/H.264+/H.264 ■ Độ phân giải ghi hình tối đa 4MP. ■ Băng thông đầu vào 40Mbps(7104NI-Q1); 60Mbps (7108NI-Q1), băng thông đầu ra 60Mbps ■ Cổng ra HDMI và VGA với độ phân giải 1920X1080P. ■ Hỗ trợ 1 cổng mạng 10/100Mbs,2 cổng USB 2.0 ■ Hỗ trợ ổ cứng…
  • Mua hàng