Nguồn tổng 15A • Input: AC 220-240V /50Hz - 15A

Nguồn tổng 15A

• Input: AC 220-240V /50Hz

• OutPut: DC 12V – 15.A Chưa có VAT. Ko kèm Jac nguồn

Giá LH: 0869 525 552

Mô tả

Nguồn tổng 15A

• Input: AC 220-240V /50Hz

• OutPut: DC 12V – 15.A Chưa có VAT. Ko kèm Jac nguồn

Sản phẩm công ty ITSUPRO